Ace 330 ml
Ace 330 ml

Ace multivitamin 330 ml

Frutti Ace

Copë pako: 27
Pako paletë: 84
Copë paletë: 2268

Lëngje të ndryshme frutash 30%, ujë, sheqer, vitamin C, acid limoni dhe minerale

Pas substanca konzervuese

Afati qëndrueshmërisë 12 muaj

Frutti NTP
Adresa: Reçan PN 23000 Prizren Kosovë
Kontakt: 044 317 467, 044 444 675 E-mail: info@frutti-ks.com
Powered by 2B Design dhe Kozzer.com