Qumësht me vanillë
Qumësht me vanillë

Shije tjetër për kënaqësinë tuaj

Qumësht me vanillë

Copë pako: 27
Pako paletë: 108
Copë paletë: 2916

Qumësht me vanillë, afatgjatë i sterilizuar, homogjenizuar,  3.2% yndyrë, Laktozë 4.6 Kripëra minerale 0.7 Sheqer 0.6
Stabilizatorë 0.5, Kakao 1.0 gr. Vitamina A, B, D, E, K. Vrerat energ. 326 kj

Frutti NTP
Adresa: Reçan PN 23000 Prizren Kosovë
Kontakt: 044 317 467, 044 444 675 E-mail: info@frutti-ks.com
Powered by 2B Design dhe Kozzer.com